Duurzaam inkopen en aanbesteden contractmanagement

SPARC

Impactvol inkopen en aanbesteden.

Verantwoord opdrachtgeverschap en contractmanagement.

van vinken naar vonken bij inkoop

SPARC is een inkoop en contractmanagement aanpak

waarbij leveranciers en opdrachtgevers elkaar optimaal versterken. 

Bouwen op elkaars kennis en expertise. Gezamenlijk ambities waarmaken. 

Zorgdragen dat diensten, producten en werken zo optimaal mogelijk bijdragen aan organisatie doelstellingen én de volhoudbaarheid van onze samenleving. 

SPARC zien wij als free-ware. Dus voor iedereen open en toegankelijk.

Impact en innovatie gericht inkopen

SPARC biedt instrumentarium aan opdrachtgevers en inschrijvers, rondom inkoopprocessen en contractmanagement. 

SPARC is gericht op kwaliteit en positieve impact. De best passende leverancier bij de ambities van de opdrachtgever krijgt de opdracht. De experts van de opdrachtnemer én opdrachtgever werken vervolgens in co-creatie de meest optimale oplossingen uit. De uiteindelijke uitwerking wordt vastgelegd in het realisatie contract, het Mutual Agreements Paper. Kortweg MAP. De routekaart voor de implementatie en exploitatie periode.

SPARC bouwt door op Rapid Circular Contracting - RCC en Rapid Impact Contracting - RIC. De innovatie gerichte inkoop en aanbesteden aanpakken, waarmee inmiddels ruim 55 inkoop trajecten succesvol zijn afgerond. 

De oprichters van TransitieSpijkers hebben jarenlange ervaring met advisering in RCC en RIC. Gezamenlijk vonden zij het tijd om door te bouwen op die fundamenten.

Al het goede uit de RCC en RIC methodieken is verweven in het SPARC gedachtengoed. Maar SPARC gaat verder. Onder andere door de aanpak uit te breiden met contractmanagement. Waar de invloed van RCC en RIC ophoudt na de uitwerking van de gezamenlijke inzichten tijdens de Workout, biedt SPARC ook handvatten voor de jaren daarna. 

Om tijdens de exploitatie fase de ambities te blijven waarmaken, is een door SPARC gedachtengoed gevoed contractmanagement instrumentarium in ontwikkeling. 

SPARC staat voor:

Sustainable. SPARC is de vonk onder de verduurzaming van uw organisatie. Elk inkoop proces draagt bij aan maatschappelijke impact. 
Procurement. SPARC is een inkoop methodiek.  Gericht op het gunnen aan de best passende leverancier bij  de doelstellingen van de opdrachtgever.
Ambition oriënted. SPARC koopt in  op basis van ambities. Waarbij ook na gunning elk jaar de lat weer wat hoger wordt gelegd
Result based.  Bij SPARC telt aantoonbaar resultaat. Welke impact is er gerealiseerd? Wat wordt de volgende uitdaging? 
Contractmanagement. Gedurende de hele looptijd van een contract blijven vonken. Waar kunnen we verbeteren? Wat kunnen we vieren?
SDG Sustainable development goals SDG

Duurzame ontwikkelings doelen

In het opstellen van de inkoop ambities maken we gebruik van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door te gunnen op SDG gerelateerde ambities kunnen opdrachtgevers aantonen dat zij met hun inkoop bewust en actief bijdragen aan de global goals. Leveranciers schrijven in met hun visie, aanpak en kunde rond het samen met de opdrachtgever waarmaken van die ambities. De scope van de betreffende SDG's bij een bepaald inkoop of aanbestedingstraject geven richting en afbakening aan de inzet van alle betrokken partijen. gedurende de hele contractmanagement periode.

Onze diensten

SPARC inkoop duurzaam impact

Inkoop begeleiding

We begeleiden opdrachtgevers en (inkoop) adviesbureaus bij het in de praktijk brengen van de SPARC aanpak.

SPARC voor ondernemers

Wat biedt SPARC ondernemers? En hoe begeleiden wij daarin?

Contract management

We bieden ondersteuning bij het blijven scoren op resultaat en positieve impact. Gedurende de hele contractperiode.

Incompany training SPARC inkoop contractmanagement

Bij-spijkeren

(in-company)

We trainen opdrachtgevers,  inschrijvers en (inkoop) adviesbureaus in het onder de knie krijgen van SPARC.

SPARC is een van de spijkers uit de werkplaats van TransitieSpijkers

Inkoop innovatie RIC RCC Arthur

Erick Wuestman

Adviseur SPARC.

Grondlegger RCC en RIC

Hans de Wit

Adviseur SPARC.

Ervaren in RCC en RIC

Jack de kraaij foto

Jack de Kraaij

Adviseur SPARC.

Ervaren in RCC en RIC

Samen een vonk

doen overslaan

rondom het realiseren van uw duurzame organisatiedoelen?

Sustainable procurement ambition resultbased contractmanagement