Duurzaam inkopen en aanbesteden contractmanagement

SPARC

ARC: Ambitie en Resultaat gericht Contractmanagement

Uw poort naar effectief partnerschap tussen opdrachtgever en leveranciers

van vinken naar vonken in contractmanagement

SPARC is een inkoop en contractmanagement aanpak waarbij leveranciers en opdrachtgevers elkaar optimaal versterken. 

Bouwen op elkaars kennis en expertise. Gezamenlijk ambities waarmaken. 

Zorgdragen dat diensten, producten en werken zo optimaal mogelijk bijdragen aan organisatie doelstellingen én de volhoudbaarheid van onze samenleving. 

SPARC zien wij als free-ware. Dus voor iedereen open en toegankelijk.

Ambitie en Resultaatgericht Contractmanagement

Wanneer een SPARC inkoop traject is afgerond, zijn de (coalitie van) leverancier(s) samen met de opdrachtgever hun Mutual Agreement Paper overeen gekomen. Kortweg MAP.  Vanaf het ondertekenen van de MAP vormt die MAP de routekaart voor de verdere samenwerking.

SPARC is een uitbreiding op de bekende Rapid Circular Contracting - RCC en Rapid Impact Contracting - RIC aanpak. Maar waar de RCC en RIC begeleiding stopt na het ondertekenen van de MAP, willen we met SPARC bewust de implementatie en exploitatie fase ook gericht faciliteren.


Aanleiding:

De afgelopen jaren is gebleken dat zowel de inschrijvers als de opdrachtgevers erg tevreden zijn, met wat er voortkomt uit de gunning, nadat een RCC of RIC workout (gezamenlijke uitwerking van de oplossingen) is afgerond.

Maar na een uitgebreide inventarisatie onder ervaringsdeskundigen van RCC en RIC, werd duidelijk dat er van de intentie om ook tijdens de exploitatieperiode te blijven innoveren, minder terecht komt dan men eigenlijk wel zou willen. Daardoor blijven er kansen liggen, om gedurende de looptijd van het contract, meer en meer impact te realiseren. 

Wat hierin een rol speelt is dat de "oude gewoonten" weer de kop opsteken. Zodra de implementatie is afgerond, pakken de betrokken werknemers van de leverancier hun "gebruikelijke handschoenen" op. Zij doen heel professioneel wat ook bij andere klanten gebruikelijk is. Maar staan onvoldoende stil bij wat er vanuit de RCC of RIC opdracht van hen en hun organisatie wordt verwacht. Hierdoor verwateren de gemaakte afspraken om te blijven vernieuwen, zoals die in de MAP zijn vastgelegd.

Ook aan de zijde van de opdrachtgever spelen oude gewoonten een rol. Dat er in een MAP duidelijke To Do afspraken zijn gemaakt, over het elkaar aanspreken op efficiency en effectiviteit kansen en op het blijven aansluiten bij de actualiteit op gebied van innovaties, verdwijnt naar de achtergrond. 

SPARC staat voor:

Sustainable. SPARC is de vonk onder de verduurzaming van uw organisatie. Elk inkoop proces draagt bij aan maatschappelijke impact. 
Procurement. SPARC is een inkoop methodiek.  Gericht op het gunnen aan de best passende leverancier bij  de doelstellingen van de opdrachtgever.
Ambition oriënted. SPARC koopt in  op basis van ambities. Waarbij ook na gunning elk jaar de lat weer hoger wordt gelegd
Result based.  Bij SPARC telt aantoonbaar resultaat. Welke impact is er gerealiseerd? Wat wordt de volgende uitdaging? 
Contractmanagement. Gedurende de hele looptijd van een contract blijven vonken. Waar kunnen we verbeteren? Wat kunnen we vieren?
Inkoop domeinen SPARC RCC en RIC

Contactmanagement

Een letter minder, maar een wereld van verschil!
Ambitie gericht inkopen en warmte aanpak

Contractmanagement Community

SPARC is free-ware. De aanpak is van iedereen. Zo ook het ARC gedeelte. Het Ambitie en Resultaat georiënteerd Contractmanagement willen we dan ook vormgeven samen met de deskundigheid uit de markt. vanuit TransitieSpijkers organiseren daarom contactmanagement community werkplaatsen.  Vanuit  de mindset van SPARC gezamenlijk om tafel. Met ervaringsdeskundigen van inschrijvers, opdrachtgevers, (inkoop) adviesbureaus en andere experts zoals studenten en projectleiders uit de praktijk, vormgeven hoe de volgende generatie contractmanagement er uit gaat zien. Om ook samen stappen hierin te zetten. En de ervaringen weer te delen in de community en daarbuiten.

Onze diensten

SPARC inkoop duurzaam impact

Inkoop begeleiding

We begeleiden opdrachtgevers en (inkoop) adviesbureaus bij het in de praktijk brengen van de SPARC aanpak.

SPARC voor ondernemers

Wat biedt SPARC ondernemers? En hoe begeleiden wij daarin?

Contract management

We bieden ondersteuning bij het blijven scoren op resultaat en positieve impact. Gedurende de hele contractperiode.

Incompany training SPARC inkoop contractmanagement

Bij-spijkeren

(in-company)

We trainen opdrachtgevers,  inschrijvers en (inkoop) adviesbureaus in het onder de knie krijgen van SPARC.

SPARC is een van de spijkers uit de werkplaatsen van TransitieSpijkers

Inkoop adviseur RIC en RCC contractmanagement

Hans de Wit

Adviseur SPARC. Ervaren in RCC en RIC

Inkoop adviseur SPARC RIC en RCC

Jack de Kraaij

Adviseur SPARC. Ervaren in RCC en RIC

Inkoop innovatie RIC RCC Arthur

Erick Wuestman

Adviseur SPARC. Grondlegger RCC en RIC

Samen een vonk doen overslaan rondom het realiseren van uw duurzame organisatiedoelen?

Sustainable procurement ambition resultbased contractmanagement