Duurzaam inkopen en aanbesteden contractmanagement

SPARC voor ondernemers

Supply chain inkoop met een vonk &

begeleiding van tenderteams bij SPARC inkoop en aanbestedingen

van vinken naar vonken bij B2B inkoop en tenders

Ook in de business to Business inkoop biedt SPARC een toekomstbestendige aanpak.

Waarin  leveranciers en opdrachtgevers elkaar optimaal versterken. 

Een supply chain waarin bouwen op elkaars kennis en expertise de basis vormt voor het waarmaken van gezamenlijke ambities.  

Activeren dat diensten, producten en werken zo optimaal mogelijk bijdragen aan organisatie doelstellingen én de volhoudbaarheid van onze samenleving. 

SPARC zien wij als free-ware. Dus voor iedereen open en toegankelijk.

Inkoop domeinen SPARC RCC en RIC

Begeleiding van tenderteams

Vanuit TransitieSpijkers rijken we graag de helpende hand aan experts in een tenderteam, dat zich wil kwalificeren als best passende aanbieder op inkoop of aanbesteding trajecten. Uiteraard alleen wanneer we niet zelf betrokken zijn bij de opdrachtgever! 

Met onze ervaring als adviseurs in het begeleiden van Rapid Circular Contracting / RCC en Rapid Impact Contracting / RIC trajecten, hebben we in zeer uiteenlopende domeinen zicht op waar de focus van een inschrijving op gericht zou moeten zijn. En kunnen we ondersteunen in het effectief omschrijven van de visie, aanpak en kunde van leveranciers en hun partners. 

De kennis en het vakmanschap komen van u als bedrijf. Onze creativiteit en ervaring kunnen daarbij het verschil maken.

SPARC, de vonk in uw supply chain

'SPARC voor ondernemers' is de  inkoop ondersteuning voor uw business to business partnerschappen, richting een toekomstbestendige supply chain. 

Vanuit circulaire economie perspectief is een supply chain eigenlijk niet langer een accurate term. Inkoop wordt het regisseren van het ecosysteem, waar u als bedrijf een belangrijke schakel én aanjager in bent. En ook uw afnemer is een onderdeel van dat ecosysteem. Net als al uw toeleveranciers. Maar weten zij dat ook? En handelen zij daarnaar? Zijn zij geselecteerd op die toekomstgerichte bijdrage aan uw continuïteit? En weten wij weg met retourlogistiek? Of veranderende eigendom systemen? En houden zij bij hun (product)ontwikkelingen rekening met uw behoeften? En maken ze daarbij gebruik van uw kennis en expertise?

Vanuit de SPARC aanpak selecteert u uw leveranciers, die als partner hun rol pakken in het bouwen aan een verantwoorde keten. Die transparantie kan bieden in de herkomst van grondstoffen. En zich ontwikkelt in de richting waarin u de komende jaren uw eigen jaarverslag rapportages dient uit te werken.  

Innovatie gericht, ambitie georiënteerd en met impactvolle resultaten als focus.   

"SPARC voor ondernemers' zou je kunnen duiden als een SPARC "light". De uitgebreide papierwinkel, voortkomend uit het traditionele 'vinken' rondom aanbesteden, wordt volledig geminimaliseerd. Bij "SPARC voor ondernemers" ligt de nadruk op het 'vonken' tussen de best passende partners. De ondersteuning die wij en onze SPARC partners bieden focust zich op het gunnen aan supply chain partners die op vele manieren waarde toevoegen aan uw continuïteit.  

SPARC staat voor:

Sustainable. SPARC is de vonk onder de verduurzaming van uw  bedrijf. Elk inkoop proces draagt bij aan maatschappelijke impact. 
Procurement. SPARC is een inkoop methodiek.  Gericht op het gunnen aan de best passende leverancier bij  de doelstellingen van u als opdrachtgever.
Ambition oriënted. SPARC koopt in  op basis van ambities. Waarbij ook na gunning elk jaar de lat weer hoger wordt gelegd
Result based.  Bij SPARC telt aantoonbaar resultaat. Welke impact is er gerealiseerd? Wat wordt de volgende uitdaging? 
Contractmanagement. Gedurende de hele looptijd van een contract blijven vonken. Waar kunnen we verbeteren? Wat kunnen we vieren?

Onze diensten

SPARC inkoop duurzaam impact

Inkoop begeleiding

We begeleiden opdrachtgevers en (inkoop) adviesbureaus bij het in de praktijk brengen van de SPARC aanpak.

SPARC voor ondernemers

We begeleiden tenderteams. En zetten SPARC in voor B2B supply chain inkoop.

Contract management

We bieden ondersteuning bij het blijven scoren op resultaat en positieve impact. Gedurende de hele contractperiode.

Incompany training SPARC inkoop contractmanagement

Bij-spijkeren

(in-company)

We trainen opdrachtgevers,  inschrijvers en (inkoop) adviesbureaus in het onder de knie krijgen van SPARC.

SPARC is een van de spijkers uit de werkplaats van TransitieSpijkers

Inkoop innovatie RIC RCC Arthur

Erick Wuestman

Adviseur SPARC. Grondlegger RCC en RIC

Inkoop adviseur RIC en RCC contractmanagement

Hans de Wit

Adviseur SPARC. Ervaren in RCC en RIC

Inkoop adviseur SPARC RIC en RCC

Jack de Kraaij

Adviseur SPARC. Ervaren in RCC en RIC

Samen een vonk doen overslaan rondom het realiseren van uw duurzame bedrijfsdoelen?

Sustainable procurement ambition resultbased contractmanagement